Serveis

  • Consulta dels fons del Centre (patrimonials, personals, fotogràfics, cartogràfics, etc.) a les diferents sales de consulta.
  • Biblioteca i hemeroteca especialitzades en temàtica local.
  • Ordinadors de consulta dels fons digitalitzats i bases de dades.
  • Digitalització de fons privats d’interès per als objectius del Centre.