Documentació del castell de Castellar

La documentació del castell de Castellar és consultable al Centre d’Estudis – Arxiu d’Història de Castellar del Vallès.

Els estudiosos de la història de Castellar disposen d’una important eina a la web del centre: la documentació medieval digitalitzada del fons Sentmenat de l’arxiu Fontcuberta, concretament la que correspon al municipi de Castellar. Aquesta documentació ha estat digitalitzada per la Universitat de Barcelona, que n’ha cedit una còpia al Centre d’Estudis – Arxiu d’Història perquè pugui ser estudiada. Per facilitar-ne la consulta, podeu descarregar-vos l’inventari de les carpetes. També us podeu descarregar l’inventari complet, que inclou documentació no referent a Castellar:

Carpetes 8, número 7 i 9: documents de la causa de la jurisdicció del terme de Castellar.

Carpeta 9. Heretat “Castell de Castellar”.

Carpeta 10, lligall 1: Establiments perpetus.

Carpeta 10, lligall 4: documents que acrediten l’existència de censos, censals i dominis.

Carpeta 11, lligalls 1 i 2: reconeixements de censos, censals i dominis.

Carpeta 14: delmes del terme de Castellar.

Carpeta 15: jurisdicció civil i criminal de Castellar.

Carpeta 25: documents curiosos.

Carpeta 34, lligall 1: trasllats de plets.

Inventari complet

A més, en el següent article podeu trobar més informació sobre l’arxiu Fontcuberta: L’arxiu Patrimonial Fontcuberta (segles X-XXI), Daniel Piñol-Alabart, 2017.

Teclegi la seva cerca i premi el botó de cercar. Premi ESC per cancel·lar.

Torna a dalt de tot