L’Arxiu Fivaller, consultable a l’Arxiu Nacional de Catalunya

L’Arxiu de la casa Fiveller ha passat a mans de la Generalitat de Catalunya i ara es podrà consultar a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Aquest arxiu estava ubicat, des de finals de la guerra civil, a Teià, i comprèn més d’un miler de pergamins en lligall i de dos mil sense lligall, a més d’una cinquantena de manuscrits solts i diversos plànols i dibuixos. En ser un arxiu nobiliari, la documentació que s’hi pot trobar està principalment relacionada amb la genealogia (amb capítols matrimonials, inventaris…), la documentació nobiliària (títols, cartes de successions…) i patrimonial (capbreus, salaris…) a més de documentació judicial i religiosa, entre d’altres. El fons també destaca per contenir molta informació sobre llinatges tan importants com el de les corones d’Aragó i Castella.

Els Fivaller eren un dels llinatges urbans més importants de Barcelona des de la baixa edat mitjana, i la importància del fons es jutifica per la unió en matrimoni de diverses branques nobiliàries al voltant del tronc dels Fivaller. La influència d’aquesta família, també coneguda com a Fiveller, es va fer notar arreu de la província, i va arribar a llocs tan llunyans com el País Basc, Segòvia i Menorca, cosa que es pot comprovar a l’extens fons documental. La família va anar conservant documentació des del segle XIII, i fins a la guerra civil, a la casa familiar, a Barcelona. La documentació que ha rebut l’Arxiu Nacional de Catalunya consta no només de la documentació esmentada, sinó dels armaris on es conservava des del segle XVIII, quan es va fer una ordenació dels fons, cosa especialment interessant per veure com es conservava i arxivava la documentació en aquella època.

L’Arxiu dels Fiveller és especialment interessant per a aquells investigadors i historiadors de Castellar del Vallès perquè s’hi pot consultar documentació relativa al municipi. Podeu consultar més informació aquí.

Teclegi la seva cerca i premi el botó de cercar. Premi ESC per cancel·lar.

Torna a dalt de tot